اشنایی با ایراد های خودرو

کارکردن خودرو مساوی با استهلاک و استهلاک هم مساوی با خرابی قطعات و پیدایش ایراد‌های گوناگون است.
اکنون قصد داریم تا با این ایراد‌ها آشنا بشویم و دلایل آن را بدانیم:
مشکل: توان موتور کاهش پیدا کرده است
علتلق شدن سوپاپ‌هامعیوب شدن یا سوختگی واشر سرسیلندرخوردگی یا سوختگی سوپاپ‌هافرسودگی یا شکستگی رینگ پیستون‌هاایراد در سیستم جرقه زنی و شمع‌ها
مشکل: آمپر خودرو بی دلیل بالا می‌رود
علتاتصالی در شمعک خودروایراد پیدا کردن آمپر آببررسی در سیستم خنک کننده خودرو از جمله رادیاتور یا نشتی مایع خنک کنندهآسیب دیدگی درپوش رادیاتوررسبو گرفتگی مسیر‌های گردش آب در خودرو و گرفتگی آن‌ها
مشکل: بوی بنزین استشمام می‌شود
علتایراد در سیستم سوخت رسانی و اتصالات آندر خودرو‌های کاربراتوری، نشتی بنزین از زیر کاربراتور، می‌تواند دلیل این مشکل باشد
مشکل: کم شدن آب رادیاتور
علتایراد رادیاتور یا مخزن آننشتی در سیستم به دلیل فرسودگی
مشکل: موتور نامنظم کار می‌کند
علتانژکتور‌ها کثیف هستندایراد در شمع‌ها و سیستم جرقه زنیساییدگی یا سوختگی سوپاپ‌هامعیوب بودن واشر سر سیلندر

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.